Kwantificering

De fertiliteitsarts draaide het scherm naar ons toe.

‘Kijk,’ zei hij. ‘Dit zijn uw vier eicellen, genummerd 1 tot en met 4. In de kolom daarnaast staat of er in de bevruchte eicel twee kernen, een mannelijk en een vrouwelijk, zijn ontstaan, en in de derde kolom staat de waarde die wij aan het embryo hebben toegekend. Die geeft aan of het embryo geschikt is om te worden teruggeplaatst al dan niet ingevroren.’

Het stond er heel zakelijk en precies. Bevrucht eitje nummer 1 had heel netjes twee kernen, droeg waarde 4 en was goed genoeg bevonden. Nummer 2 en 3 hadden weliswaar twee kernen, maar waren in de race afgevallen met respectievelijk waarde 3 en 2. Nummer 4 was toch ook bevrucht geraakt, maar leek 3 kernen te hebben (of het eitje had een deel van zichzelf niet losgelaten). Levensvatbaar zou zo’n embryo nooit zijn geweest, maar, grapte mijn man later, het was wel iets voor een SF-roman: een wezen met 69 chromosomen, niet de gewone 46 (23 van de man en 23 van de vrouw). De laatste kolom besprak de arts niet, maar net voor hij het scherm terugdraaide, las ik driemaal: vernietigd.

We praatten nog wat verder over de eerste poging. Die was ‘goed’ verlopen, al had hij natuurlijk niet het gewenste resultaat gehad. Het was teleurstellend dat er niet meer geschikte embryo’s waren ontstaan die ingevroren hadden kunnen worden, maar dat kon in een volgende poging heel anders verlopen. Het voorstel was, gezien de iets verhoogde kans op het hyperstimulatiesyndroom, om met hetzelfde stimuleringsschema verder te gaan. De arts schreef de recepten uit en overhandigde die ons.

Het was een goed en constructief gesprek. De arts was vriendelijk en duidelijk, mijn man en ik kregen afdoende antwoorden op onze vragen. Maar pas bij het afscheid voelde ik waar het eigenlijk om ging.

‘Ik zie geen reden om niet optimistisch te zijn,’ zei de arts, terwijl hij mijn hand schudde.

‘Echt?’ vroeg ik, ook al had ik hem duidelijk gehoord. ‘Wat fijn.’

Ik liep zoveel lichter naar buiten dan ik was binnengekomen.

 

 

Foto ‘Chromosome Embroidery’ van Hey Paul Studios

Licentierechten zie: License

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.