Een haalbare toekomst? Zero Plastic Week is een stapje dichterbij

Twintig jaar nadat in Rio de Janeiro een eerste grote internationale milieutop werd gehouden, komen wereldleiders, maatschappelijke organisatie en bedrijven opnieuw bijeen om over een duurzame toekomst voor iedereen te praten. De Rio+20 wil doelstellingen formuleren hoe de economie duurzamer te maken, zodat we vijftig jaar van nu ook nog […]