Non-fictie

Niet alleen schrijf ik fictie, ook heb ik verscheidene, historische non-fictie artikelen en werken gepubliceerd. Als historica heb ik tussen 2006 en 2014 onderzoek gedaan naar de beleving van en herinnering aan Westerbork, een doorgangskamp voor joden in Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Hiervoor heb ik enkele honderden brieven, dagboeken en egodocumenten gelezen en geanalyseerd. Verschillende malen heb ik over mijn bevindingen geschreven in onder andere Historica en het Geschiedenismagazine, alsook op het internet, zoals op GeschiedenisBeleven en Bevrijdingsportretten. Op 20 september 2013 heb ik mijn proefschrift over dit onderzoek verdedigd in de Agnietenkapel te Amsterdam.

'Als ik morgen niet op transport ga... Kamp Westerbork in beleving en herinnering' door Eva Moraal, historica en auteurBegin september 2014 is mijn boek ‘Als ik morgen niet op transport ga… Kamp Westerbork in beleving en herinnering’ verschenen.

Uit de zomerprospectus van De Bezige Bij:

“‘Als ik morgen niet op transport ga, ga ik ’s avonds naar de revue,’ schreef verpleegster Mania Krell in haar brief uit Westerbork. Westerbork, het grootste doorgangskamp voor Joden in Nederland in de Tweede Wereldoorlog, was kamp en dorp ineen. Kinderen konden er in de regel naar school, hun ouders gingen naar het werk, er was vertier zoals de revue. Tegelijkertijd werden er gedurende tweeënhalf jaar meer dan honderdduizend mensen naar de concentratie- en vernietigingskampen in het oosten gedeporteerd. In Als ik morgen niet op transport ga… baseert Eva Moraal zich vooral op de geïnterneerden zelf: mannen en vrouwen, kinderen en volwassenen, Nederlandse en Duitse Joden schreven over hun ervaringen in het kamp in brieven, dagboeken en memoires. Zo rijst er een indringend beeld op van het dagelijks leven in kamp Westerbork.”

Uit de pers:

‘****’ in het NRC in een dubbelbespreking met Het leven is hier een wereld op zichzelf. De geschiedenis van kamp Vught van Marieke Meeuwenoord.

‘Leven achter prikkeldraad. Hoe de kijk op de werkelijkheid van kamp Vught en Westerbork veranderde. ‘Dachten de omwonenden dat wij op vakantie gingen?’ in ‘Letter en Geest’ in Trouw van 6-9-2014. ‘Moraal toont aan hoe de kijk op bepaalde zaken tijdens de bezetting anders was dan daarna.’


Daarnaast heb ik de afgelopen jaren mogen meewerken aan het grootschalige project Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland van historica Els Kloek. Verschillende biografische lemma’s over markante vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis verschenen van mijn hand. Ze zijn op de website terug te lezen. Eén verscheen in 101 vrouwen en de oorlog, samengesteld door Els Kloek.

De flaptekst:

'101 vrouwen en de oorlog' - met non-fictie bijdrage van Eva Moraal

De oorlogsjaren 1940–1945 zijn allesbepalend geweest voor de geschiedenis van de twintigste eeuw, en dus ook voor veel vrouwenlevens. 101 vrouwen en de oorlog brengt biografieën bijeen van 101 vrouwen wier levensverhaal op evenzoveel manieren met de oorlog verknoopt is geraakt. ‘De oorlog’ trok diepe sporen in de levens van bijna alle vrouwen die worden beschreven. Maar dat niet alleen. Er zijn talloze vrouwen die – gewild of ongewild – hun bekendheid vooral aan de oorlog ontlenen: ze zaten in het verzet, hielpen onderduikers, werden vervolgd, hielden een oorlogsdagboek bij of schreven voor de illegale pers, pleegden verraad, waren kampbewaakster of moesten werken als ‘troostmeisje’…

101 vrouwen en de oorlog gaat over vrouwen met diverse achtergronden en van uiteenlopende gezindten. Samen geven deze vrouwenlevens een fascinerend beeld van de Tweede Wereldoorlog en de rol van vrouwen daarin – een rol die tot nu toe veelal onderbelicht is gebleven.”

101 vrouwen en de oorlog verscheen ter gelegenheid van het afscheid van Marjan Schwegman, directeur van het NIOD, hoogleraar aan de UU en voorzitter van de redactieraad van ‘1001-Vrouwen’.